Om Scania

Allt tog sin början 1891 när en fabrik för tillverkning av järnvägsvagnar grundades i Södertälje. Företagets namn var Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje, förkortat till Vabis. Snart började företaget också utveckla och tillverka bilar och lastbilar.
År 1900 bildades Maskinfabriksaktiebolaget Scania (Scania betyder Skåne på latin) i Malmö för tillverkning av cyklar. Scania började också snart producera bilar och lastbilar.
Två år senare byggdes den första lastbilen. 1911 gick Scania och Vabis ihop för att möta den tilltagande konkurrensen i Europa. Den första bussen tillverkades och produktionen av bilar, lastbilar och bussar fortsatte i både Malmö och Södertälje.
Scania-Bilar Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Scania AB och distributör för Scanias lastbilar, bussar samt motorer på den svenska marknaden. Totalt rullar idag hela 31 000 Scaniafordon (lastbilar och bussar) på de svenska vägarna.

scania.se